Jiří Fišer

odborný asistent
Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
UJEP v Ústí nad Labem

IM: jirifiser@jabber.cz
e-mail: jf@jf.cz

obrázek dne

Aktuální informace